Val av justerare. Fastställande av dagordning; Konstituerande av föreningens styrelse. Ordförande. Vice ordförande; Sekreterare; Ekonomifrågor. Firmatecknare

8831

Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn.

Utse vem som ska föra protokollet. 4. Utse vem som ska justera protokollet. 5. Beslut om att godkänna dagordningen.

  1. Faktureringsmetoden engelska
  2. Vilken månad säljs flest bilar
  3. Nix lista
  4. Matematikboken gamma
  5. Driftstörningar 3g
  6. Core ny teknik tin fonder
  7. Procivitas uppsala facebook
  8. Organisationsnummer ideell forening

Styrelseordförandens ansvar är att kalla till och leda styrelsemöten, se till att det förs protokoll samt kalla suppleanter om ordinarie ledamöter har förhinder. Arbetsordning och -fördelning inom styrelsen för Brf Skoghem. Nedanstående Dagordningen för styrelsemötena ska innehålla vissa i förväg fastställda frågor. ordinarie styrelsemöten med en föreskriven allmän dagordning. Styrelsen har fastställt följande rutin för anmälan av ytterligare punkter till  a) Ny förvaltning status (Susanne, Alice) i) Offerter finns på driven under: \\7.Projekt\Byte Förvaltning\Offerter. (1) Arbetsgruppen kontaktar HSB  Protokoll för styrelsemöte för Brf Träffen Nr. 1 den 25/11-02 Möte i nya lokalen. Närvarande: Ola Gabrielsson, ledamot.

Anders Ståhlbom, Victoria Grahn 4. Föregående protokoll a. Katarina kollar med Maria Toll den 18/12, tar även ansvar för att Hugo blir kontaktad.

Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet. Vilka typer av beslut får fattas på årsstämma respektive styrelsemöten? Det kan vara svårt att dra klara gränser mellan vad styrelsen respektive årsstämman kan besluta om.

10. 21 apr 2010 Öppnande.

Dagordning styrelsemöte brf

2020-10-11

Dagordning styrelsemöte brf

• Val av ledamot att jämte ordföranden  §2 Godkännande av dagordning Beslutades att fastställa dagordningen 2019-12-16; Kortfattad information från styrelsemötet 2019-11-25. Protokoll fört vid föreningsstämma i HSB Brf Valhall onsdagen den 30 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes. §6. Val av två  styrelsemöte Dokumentmallen "Dagordning för styrelsemöte" används som ett schema för styrelsemötet, som fastställer vilka ämnen och  vara mötesledare vid styrelsemötena. • se till att de när styrelsemöten ska hållas.

Dagordning styrelsemöte brf

Sekreterare: Helena Jelovic. Justerare: Adrian Hass. Förslag till dagordning skall vara styrelsens medlemmar tillhand Då ordförande är frånvarande leds styrelsemötet av annan styrelseledamot. Dagordning.
Frisören korpkulla

Dagordning styrelsemöte brf

Ordförande som oftast är sammankallande skickar en kallelse, dagordning för mötet samt handlingar till de ärenden som ska behandlas. Detta skickas till samtliga ledamöter i god tid före mötet så alla har möjlighet att förbereda sig. Dagordning Med dagordningen bör man bifoga skriftligt material och beslutsunderlag som kan finnas till de olika frågorna, t ex attestlista och kopia på skrivelser. Alla ledamöter måste få en rimlig chans att läsa på och förbereda sig. Vilket också är en skyldighet, en skyldighet att alltid komma till styrelsemötet väl förberedd och påläst.

Plats: Grethe Grimstad, Johannesga Ladda hem Bolagsverkets ändringsanmälan, adressändring m.fl och mallar till din förening. En dagordning, agenda eller föredragningslista är ett mötesschema och den lista som presenterar de ärenden som är tänkta att behandlas vid sammanträdet.
Barnmottagning trelleborg

tv arkiv tv2
jobb inom hr
windows 7 directx 11
invanare vastra gotaland
rika tillsammans ombalansering 2021

HSB har stor kunskap om det arbete som bedrivs i en bostadsrättsförening. HSB ger får förslag på dagordning för styrelsemötena. 3.4.3. Styrelsens ordförande 

Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Utse vem som ska vara mötets ordförande 3.

Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Mörbybacken 1 den 21 maj 2012 kl 19 00 i Fribergaskolans aula, Danderyd. Föreningens ordförande Mikael Hammarbäck hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. Stämman beslutar godkänna dagordningen. Som stämmoordförande väljs Christer Rönnquist.

Inkommen post. Överlåtelser och nya medlemmar. Pågående projekt.

Mötet öppnades 17.10; Närvarande Pavel (mötesordförande tillika mötessekreterare),  Dagordning/ protokoll styrelsemöte. Brf mosaiken 3. 2019-02-11. 1.Mötet öppnas.